X

Leefplezierfabriek

LEEFPLEZIER, JE MAAKT HET ZELF IN JE EIGEN LEEFPLEZIERFABRIEK

DAG IN DAG UIT PRODUCEER JE MOMENTEN VAN LEEFPLEZIER   

Het naar je zin hebben, je leven lang ben je hiermee bezig. Je wensen en verlangens geven, vaak zonder dat je er bij stilstaat, richting aan al je doen en laten. Anders gezegd, dag in dag uit – op school, in je werk, je gezin, je vrije tijd – voortdurend bedenk je acties om je wensen te vervullen. Je hebt als het ware binnenin je een eigen Leefplezierfabriek waarin je actief werkt aan de productie van Leefpleziermomenten. Soms lange, soms kortere momenten waarin je het naar de zin hebt en die belangrijk zijn voor hoe jij de kwaliteit van je leven ervaart.

In de Leefplezierfabriek draait alles om één vraag; wat kan je doen wat nodig is om je wens om te zetten in een moment van Leefplezier. Hoewel je fabriek maatwerk levert kent het productieproces steeds dezelfde vier stappen:

  • je hebt een wens;
  • je bedenkt een actie waarmee je deze wens kunt realiseren;
  • je voert de actie uit, alleen of met ondersteuning van anderen;
  • je hebt je Leefpleziermoment.

klik voor groter

JE HEBT EEN WENS

Zoals ieder mens heb je behoeften en verlangens die, meer dan je je misschien realiseert, richting geven aan al je wensen en voorkeuren. Deze spelen zich af op zeven levensgebieden die we hebben samengebracht in de Hartenroos van Leefplezier. Op ieder levensgebied zijn er dingen die je graag wilt, of juist niet en die ervoor zorgen dat je het naar je zin hebt. Jij weet beter dan wie ook wat je diepe wensen en verlangens zijn, waar jij voor je momenten van Leefplezier behoefte aan hebt. Hoe meer je de vrijheid hebt om, als er een wens naar boven borrelt, zelf te kiezen hoe je dit aanpakt en zelf te doen wat bij je past, hoe groter je kans op Leefplezier is. Hoe ga je in je Leefplezierfabriek hiermee om?

JE EIGEN VERMOGENS die je hebt meegekregen en verder in je leven ontwikkelt, spelen voor het antwoord op deze vraag een grote rol. Ze groeien en krimpen met de jaren, voor een kleuter zijn deze anders dan voor een jong volwassene of een ouder iemand.Je vermogens zijn je gereedschap voor jouw werken aan Leefplezier. Ze bepalen in hoge mate of je voor elkaar kunt krijgen wat voor jou belangrijk is. Vaak leggen mensen de nadruk op de fysieke vermogens. Dit is een uitvloeisel van het mens-machine denken (zie deze animatie) dat heel gangbaar is in de medische wereld bij diagnostiek en behandeling en bij de moderne ‘gezondheidscultuur’. Voor je Leefplezier zijn je psychische en sociale vermogens zeker zo belangrijk.

In iedere fabriek kunnen problemen ontstaan met de gereedschappen. Zonder reparatie of vervanging loopt de productie terug en de kwaliteit gaat achteruit. In je Leefplezierfabriek is het niet anders. Als de eigen vermogens achteruit gaan, wordt het zelf bepalen en zelf doen een stuk moeilijker of soms onmogelijk. Behandelaars proberen door reparatie de achteruitgang te herstellen, te vertragen of te compenseren. Er ontstaat een samenspel tussen eigen vermogens, behandelaars en Leefplezier.

JE BEDENKT EEN ACTIE

Een voorbeeld. Stel je hebt zin in een kopje koffie. Als eerste denk je, hoe ga ik dat aanpakken? Zelf koffie zetten, een huisgenoot vragen dit te doen, aanbellen bij de buren en kijken of je daar koffie kunt drinken, naar een koffietentje gaan en daar iets bestellen, naar de buurtsuper voor een gratis kopje uit de automaat? Of nodig je de buren, vriend of vriendin uit voor een kopje koffie? Er zijn zoveel keuzemogelijkheden, welke aanpak levert de grootste kans op dat je je wens kunt omzetten in Leefplezier? 

Bij wensen die complexer zijn of verder in de toekomst liggen, is dit niet anders. Bijvoorbeeld: je wilt nu of later vrijwilliger bij de brandweer of het dorpshuis worden, of een goede tuinman, een fotomodel of profvoetballer. Steeds sta je voor dezelfde vragen; hoe pak ik dit aan, wat ga ik doen, hoe ga ik het doen, wanneer doe ik wat en wie betrek ik erbij?

JE VOERT DE ACTIE UIT

Hoe je de realisatie van je wens vormgeeft en uitvoert, hangt mede af van hoe het staat met je eigen vermogens.

Als je optimaal gebruik kunt maken van je eigen vermogens kun je zelf alles doen, zelf mogelijke problemen oplossen. Je hebt je acties in eigen hand. Je maakt de nodige keuzes en gaat aan de slag om je plan uit te voeren.

Als je minder zelf kunt doen of de regie kwijt raakt dan is het moeilijk of onmogelijk voor je om je wens zelfstandig te realiseren. Dan heb je anderen nodig die je hierbij ondersteunen. In eerste instantie zijn dit vaak je naasten of mensen die dicht bij je staan. Zij weten het beste wat voor jou nodig is om het naar de zin te hebben en weten ook wat je Leefplezier in de weg kan staan. Zo kunnen zij een brug slaan tussen jouw wensen en voorkeuren en de wereld om je heen. Neemt je afhankelijkheid van anderen toe dan spelen professionele hulpverleners een steeds belangrijker rol.

Allerlei zaken kunnen een goed verloop van de actie bemoeilijken. Dit zijn de hinderbronnen. Soms zijn dit mensen die je eerder tot last zijn dan dat ze je helpen bij het uitvoeren van je plannen. Of het zijn regels en voorschriften die de ander in de weg staan om je goed te kunnen ondersteunen. Hoe meer je eigen mogelijkheden afnemen, hoe groter de impact van deze hinderbronnen kan zijn op het realiseren van je Leefplezier.
JE HEBT JE LEEFPLEZIERMOMENT….

Als je wens werkelijkheid wordt, krijg je waar het je om te doen is: een korter of langer durend Leefpleziermoment. Een bouwsteen voor je kwaliteit van leven…