X

Werkplezier

VOOR VEEL ZORG- EN HULPVERLENERS IS EEN BELANGRIJKE DRIJFVEER OM IN DE ZORG TE GAAN WERKEN DAT JE IETS WILT EN KUNT BETEKENEN VOOR JE MEDEMENS.

HART VOOR JE ZAAK

Misschien herken je dit. Geeft het ook jou een goed gevoel dat je anderen kunt helpen en waarde kunt toevoegen aan het leven van mensen die je hulp en ondersteuning nodig hebben. Dat je met alles wat je in je hebt eraan bijdraagt dat de ander het naar de zin heeft. De waardering en de dankbaarheid die je terugkrijgt van je cliënten voor je inzet is een belangrijke bron waaruit je put voor het plezier in je werk.

Een tweede bron die zeker niet minder van belang is voor je werkplezier, zijn je collega’s. Werkplezier: het overkomt je niet, je maakt het samen met je collega’s. Door er met elkaar mee bezig te zijn en er concreet vorm aan te geven, zorg je voor betrokkenheid en ruimte voor plezier, passie en bevlogenheid in je werk. Je inzetten voor je cliënten en voor de samenwerking binnen je team voeden beide het eigen Leefplezier.

DE DRIE PIJLERS ONDER WERKPLEZIER

Voor het team zijn vertrouwen, speelruimte en Leefplezier de drie pijlers die samen zorgdragen voor een robuust en stevig fundament voor het werkplezier van het team als geheel en voor ieder teamlid individueel. De drie pijlers kan je gebruiken als uitgangspunten om met elkaar in gesprek te gaan over werkplezier. Hoe is het voor jou, hoe is het voor je collega’s. Wat is goed, wat kan beter.

Veel kunnen jij en je collega’s zelf doen. Je zult ook zaken tegenkomen waarbij eerst de organisatie aan zet is om eventuele belemmeringen uit de weg te ruimen. Hieronder lopen we in grote trekken de drie pijlers langs om te bekijken wat deze bijdragen aan het werkplezier. Je kunt er op twee manieren naar kijken; vanuit het oogpunt van het team als totaal en vanuit ieder teamlid afzonderlijk.