X

Het Leefplezierplan

Je bent als zorgverlener betrokken bij iemand die zichzelf niet (meer) goed kan redden en niet zelf voor het eigen Leefplezier kan zorgen. Die jouw hulp en steun nodig heeft om het in het leven van alledag naar de zin te hebben. Wat kan je doen om samen zijn of haar Leefplezier op peil te houden of te verbeteren. 

Het Leefplezierplan wijst je hierbij de weg. Het helpt je de Ander te leren kennen en te weten wat voor haar of hem ertoe doet. Hoe beter je de ander en diens wensen kent, hoe beter je deze kunt ondersteunen om plezier in het leven te hebben en te houden. Met het Leefplezierplan kijk je stapsgewijs naar de levensgeschiedenis, naar welke wensen en voorkeuren op de zeven levensgebieden voor het Leefplezier belangrijk zijn en wat je kunt doen om actief aan diens Leefplezier bij te dragen. 

Het Leefplezierplan is opgedeeld in drie stappen: 

  1. wat geeft de ander Leefplezier;
  2. wat zijn verbeterpunten;
  3. wat ga ik doen.
Stap 1: Ken de Ander, wat geeft de ander leefplezier 

– ga in gesprek 

Bij het in gesprek gaan om de ander te leren kennen draait het om twee invalshoeken: wat is de levensgeschiedenis en wat geeft Leefplezier. Door er samen over te praten kom je er achter wat voor iemand betekenis heeft en welke wensen en voorkeuren er zijn. Het gaat nadrukkelijk niet om het afvinken van lijstjes. Zonodig betrek je familie of vrienden bij het gesprek voor de informatie die nodig is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

– verken de levensgeschiedenis                                                                                    

In alles wat iemand Leefplezier geeft, zie je de sporen terug van de levensgeschiedenis. Deze is van grote invloed op de keuzes die iemand in het leven doet  en op diens voor- en afkeuren. Door in te zoomen op de jeugdjaren en de volwassenheid krijg je een inkijkje in iemands leven; wie is deze persoon, wie zijn de naasten en hoe is het leven tot nu toe verlopen. Zo krijg je in grote lijnen een beeld van de Ander, wie zij of hij nu is en hoe deze zo geworden is.

– wat is belangrijk voor het Leefplezier                                                                    

Wat zorgt ervoor dat iemand zich goed voelt, het naar de zin heeft. Bij het zoeken naar antwoorden op deze vraag helpt de Hartenroos van Leefplezier. Op zeven levensgebieden helpt deze je na te gaan wat iemands wensen en verlangens zijn, waar iemand betekenis of waarde aan geeft en welke levensgebieden het belangrijkst zijn. Het doorlopen van de levensgebieden levert je als het ware een plattegrond op van iemands dagelijks leven. 

– leg de hoofdlijnen vast                                                                                             

In de gesprekken krijg je zo alles rond het Leefplezier op een rijtje. Het is niet alleen voor jezelf handig dit vast te leggen. Hiervoor kun je de BondigeBiografie van de Leefplezierboom gebruiken. Je kunt het dan ook makkelijk delen met anderen. Leg het bijvoorbeeld in de kamer of zorg ervoor dat het in het zorgdossier terecht komt. Ook kan je voor iedereen een print maken. Voor zinvolle ondersteuning is het belangrijk dat alle betrokkenen een goed beeld krijgen van met wie ze te maken hebben en wat er voor diens Leefplezier toe doet.

Stap 2: wat zijn verbeterpunten

– wat mist of lukt minder goed                                                                                       

De gesprekken geven je een overzicht van wat voor de Ander belangrijk is om het naar de zin te hebben. Heb in het gesprek ook aandacht voor wat maakt dat de Ander minder momenten van Leefplezier heeft dan zij of hij graag zou willen. Welke wensen lukken niet meer of minder goed.

– vorm je een beeld van waaraan dit ligt                                                                        

Er is een heel scala aan (on)mogelijkheden of omstandigheden die maken dat iets niet of minder makkelijk lukt dan voorheen. Wat is de oorzaak van de hinder van iemands Leefplezier. Zijn het de eigen vermogens van de Ander die teruglopen of zijn het hindernissen of obstakels in de woon- of leefomgeving. Vaak ook is het een combinatie van factoren. Het onderkennen van de oorzaak van een hindernis is het startpunt voor als je aan de slag gaat met verbeteringen.

– leg de verbeterpunten vast                                                                                        

Leg de punten die in het gesprek met de Ander naar voren komen en die om verbetering vragen vast zodat je deze kunt delen. Zo is er een gemeenschappelijke basis voor alle betrokkenen en voor als je met hulp van anderen aan de slag gaat. Je kunt hier het DoePlan van de Leefplezierboom voor gebruiken.

Stap 3: wat ga ik doen

– maak een plan                                                                                                             

Breng de verschillende oplossingsrichtingen in kaart voordat je met elkaar aan de slag gaat. Als een keuze is gemaakt, maak dan een routekaart waarin je vastlegt wie wat doet en op welk moment. Meestal kan niet alles tegelijk. Stel prioriteiten en breng een fasering aan in de tijd voor de verschillende verbeterpunten. 

– wat is het resultaat                                                                                                        

Spreek ook af op welke momenten bekeken wordt of het beoogde resultaat ook daadwerkelijk is gerealiseerd of dat bijstelling nodig is. Spreek ook voor de langere termijn af met welke tussenpozen gekeken wordt of alles nog loopt zoals verwacht.

TIPS

Met de e-learning module ‘Leer de Ander kennen’ kun je oefenen met het kijken vanuit Leefplezier en met het invullen van de Leefplezierboom. Deze is toegesneden op mantelzorgers en vrijwilligers en ook leerzaam voor hulpverleners.

Je kunt de Leefplezierboom op papier en ook online invullen en daarna printen of per mail versturen om deze met anderen te delen. Leg hem neer of hang hem in overleg met betrokkenen op een plek waar iedereen makkelijk toegang toe heeft.
In het werken aan Leefplezier draait alles om één vraag; lukt het je om alles te doen wat nodig is om je wensen om te zetten in momenten van Leefplezier.