X

De waarde van Leefplezier

Als Leefplezier een centrale plaats heeft bij mantelzorgers, vrijwilligers of dienst- en zorgverleners wanneer iemand een beroep op hen doet, is het effect hiervan natuurlijk in de eerste plaats van waarde voor de persoon zelf. Het resultaat is voor deze rechtstreeks voelbaar en van invloed op hoe zij of hij de kwaliteit van het leven ervaart.

Maar het effect gaat verder. Werken aan Leefplezier is te vergelijken met het gooien van een steen in het water. De waarde van Leefplezier breidt zich, net als de kringen in het water, steeds verder uit. Naar familie en vrienden en via de dienst- en zorgverleners en betrokken organisaties tot uiteindelijk de samenleving als geheel.

De waarde voor het individu

Voor ieder van ons is Leefplezier misschien wel het allerbelangrijkste voor hoe we de kwaliteit van ons leven ervaren. Leefplezier staat voor: het naar de zin hebben, je prettig voelen. Leefplezier krijgen we door die dingen te doen die maken dat we ons goed voelen en lekker in ons vel zitten. Bronnen voor Leefplezier zijn overal. Goede contacten, lekker eten en drinken, actief kunnen zijn, plezier in je hobby’s, jezelf kunnen zijn en je gekend voelen, betekenis hebben, zelfstandig en zelfredzaam zijn of met plezier ergens verblijven of wonen.

Tegelijk is dat wat Leefplezier geeft voor iedereen verschillend. Iedereen maakt hierin eigen keuzes, die bij de meeste mensen in elke levensfase veranderen. Wat als je jong bent voor je Leefplezier heel belangrijk is, kan bij het ouder worden aan betekenis verliezen. Of juist andersom. Ook voorkeuren veranderen. Je ziet dat bijvoorbeeld bij mensen die van muziek houden. Hun favoriete genres of muzikanten veranderen in de loop van de jaren. Maar wat blijft is dat muziek je leven lang belangrijk is voor je Leefplezier en dat je voortdurend zelf kiest wat er voor jou toe doet. Zo beschikt ieder mens over een eigen Leefplezierfabriek waarin hij continu werkt aan de kwaliteit van het eigen leven… Leefplezier dat maak je zelf. Soms heb je hierbij hulp van anderen nodig.

De waarde voor de hulpverlener

Mensen die een beroep in de zorg kiezen, doen dit vaak omdat ze van betekenis willen zijn voor de medemens. In hun hart voelen ze zich aangetrokken door het geven van persoonlijke aandacht en warmte aan hun medemens. Werken aan het Leefplezier van de ander kan zoveel voldoening geven. Aandacht voor Leefplezier heeft niet alleen een grote weerslag op het dagelijks leven van mensen die van zorgverleners afhankelijk zijn. Het heeft ook effect op de zorgverleners zelf. Leefplezier geeft Werkplezier.

Of je als zorgverlener werkt vanuit liefdevolle zorg, persoonsgerichte zorg of aan kwaliteit van leven, je kunnen verplaatsen in de ander is hiervoor een basisvoorwaarde. Weten wie de ander is en wat Leefplezier geeft, vormt hier een onlosmakelijk onderdeel van. Er zijn twee belangrijke handreikingen ontwikkeld om hier gericht mee aan de slag te gaan; de Hartenroos van Leefplezier en de Leefplezierboom.

De waarde voor de zorgorganisatie

Niet alleen voor zorg- en dienstverleners is werken aan Leefplezier betekenisvol. Ook voor organisaties heeft het werken vanuit het Leefpleziergedachtegoed op allerlei niveau’s positieve effecten. Zo daalt bijvoorbeeld bij cliënten die tevreden zijn en zich gekend weten de zorgvraag, met minder werkdruk als gevolg. En als medewerkers zich gewaardeerd weten en met plezier hun werk doen is er minder ziekteverzuim en verloop en gaat er minder energie verloren aan werving en selectie. En, zo leert de ervaring, met meer aandacht voor Leefplezier en minder regels en procedures is minder personeel nodig voor het opstellen en bewaken hiervan.

Dit betaalt zich uit op een aantal terreinen zoals een goede sfeer in de organisatie en op onderdelen lagere kosten.

De waarde voor de samenleving

Helaas is het imago van de zorg voor ouderen, met name in verpleeghuizen, in ons land niet onverdeeld goed. Hetzelfde geldt voor het werken in de ouderenzorg. Of dit altijd terecht is, is de vraag. De verhalen over schrijnende situaties, werkdruk, ondermaatse zorg en tijdverslindende, starre richtlijnen, regels en protocollen voeren nog veel de boventoon. Terwijl de kosten blijven stijgen. De roep in zowel het veld als de samenleving om verandering wordt steeds sterker.

Langzaan maar zeker komt er meer oog voor het belang van kwaliteit van leven als een basisvoorwaarde van mensen die zorg nodig hebben. Leefplezier biedt hiervoor concrete handvatten en kan een krachtige aanjaagfunctie vervullen. Leefplezier zet de kwaliteit van leven van het individu in het centrum van het denken en handelen. Het draagt eraan bij dat mensen het naar de zin hebben en familie en mantelzorgers gerust zijn. Het zorgt voor werkplezier en draagt bij aan meer organisatievrijheid en budgetruimte.

Het Leefpleziergedachtegoed kan een waardevolle rol spelen bij het werken aan imagoverbetering in de zorg- en dienstverlening voor ouderen .