X

Handreikingen

Wanneer iemand niet (meer) zelf kan zorgen voor het eigen Leefplezier gaat het erom na te gaan wat we kunnen doen de ander hierbij te ondersteunen. Hiervoor zijn een aantal handreikingen ontwikkeld:

 • boekje Leefplezier;
 • boekje Leefplezier voor Alledag;
 • de Hartenroos van Leefplezier;
 • de Leefplezierboom;
 • het Leefplezierplan;
 • boekje Ken de Ander;
 • e-learning module ‘Leer de Ander kennen’;
 • de Hartenkaart voor Werkplezier.

Boekje Leefplezier

In het boekje  Leefplezier is de visie rond de noodzaak van aandacht voor Leefplezier van kwetsbare mensen en de zeven levensgebieden die voor Leefplezier ‘er toe doen’ uitgewerkt. Anders kijken, anders denken en anders doen staan centraal.

slider1
Boekje Leefplezier voor Alledag

In dit boekje is het wat en waarom rond werken vanuit de Leefpleziervisie verder uitgewerkt in meer concrete stappen. Dit boekje helpt mantelzorgers, vrijwilligers, verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars en leerlingen bij het anders kijken, denken en doen. Het biedt informatie over waar je aan kunt denken en hoe je concreet aan de slag kunt gaan.

Alledag-pag-01

De Hartenroos van Leefplezier

In de Hartenroos zijn de zeven levensgebieden samengebracht die samen de pijlers vormen onder Leefplezier. De hartenroos helpt bij het beantwoorden van de vraag: wat geeft deze persoon Leefplezier. Bij elk levensgebied zijn de belangrijkste aandachtspunten benoemd die er voor de meeste mensen ’toe doen’. Door er samen over te praten kom je achter iemands voorkeuren. Zo helpt de Hartenroos je per levensgebied na te gaan waar iemand betekenis of waarde aan geeft en welke levensgebieden voor deze persoon het belangrijkst zijn.

hartenroos
De Leefplezierboom

De Leefplezierboom bestaat uit de BondigeBiografie en het DoePlan. Bij het invullen hiervan staat het in beeld brengen van Leefplezier centraal. De Leefplezierboom voert je langs de hele levensgeschiedenis en de onderwerpen die er voor iemand werkelijk toe doen om het in het dagelijks leven naar de zin te hebben en te houden.

Met behulp van de BondigeBiografie breng je in kaart ‘wat er toe doet’ voor de persoon kennen waar je mee te maken hebt. Je krijgt een beeld van iemands jeugd en in grote lijnen van de levensgeschiedenis van iemand. Na het invullen heb je een goede indruk van wie iemand is en heb je inzicht in wat nodig is om ervoor te zorgen dat iemand het naar de zin blijft hebben. In het DoePlan leg je de punten vast die specifieke aandacht gaan krijgen. Per Levensgebied wordt nagegaan rond welk onderwerp of thema actie genomen wordt om het Leefplezier te ondersteunen.

Zo is duidelijk zichtbaar welke onderwerpen voor het vergroten van het Leefplezier van belang zijn en ontstaat er een op persoonlijke wensen en voorkeuren gestoeld actieplan.

2

Het Leefplezierplan

Het Leefplezierplan biedt een werkmethode met een drietal stappen:

 • ga in gesprek en leer de ander kennen;
 • breng in kaart wat belangrijk is voor iemand’s Leefplezier;
 • maak een actieplan.

De Hartenroos en de Leefplezierboom helpen bij het concretiseren van de verschillende stappen in het Leefplezierplan

Boekje Ken de Ander

Het boekje helpt mantelzorgers en vrijwilligers het gesprek aan te gaan. De ervaring leert dat ook zorgverleners hier veel aan hebben. Het helpt om een goed beeld te krijgen van wie de Ander is en wat ertoe doet voor zijn of haar Leefplezier. Het is een papieren variant afgeleid van de e-Learning module ‘Leer de Ander kennen’ voor mantelzorgers en vrijwilligers. In het boekje kan men met pen of potlood invullen wat voor het Leefplezier van de ander belangrijk is. Zo is deze informatie voor iedereen toegankelijk en kan desgewenst ook worden overgedragen aan hulpverleners in bijvoorbeeld een dagcentrum of verpleeghuis.

page2image61964912

e-learning module ‘Leer de Ander kennen’

Met de e-learning module ‘Leer de Ander kennen’ voor mantelzorgers en vrijwilligers kun je oefenen met het kijken vanuit Leefplezier en met het invullen van de Leefplezierboom.

Hoewel de module is toegesneden op mantelzorgers en vrijwilligers is deze ook leerzaam voor studenten en hulpverleners.

De Hartenkaart voor Werkplezier

Deze richt zich op het werken aan het werkplezier binnen het team. Werkplezier overkomt je niet, je maakt het samen met je collega’s. Door er met elkaar mee bezig te zijn en er concreet vorm aan te geven, zorg je voor betrokkenheid en ruimte voor plezier, passie en bevlogenheid in je werk. Je inzetten voor je cliënten en voor de samenwerking binnen je team voeden beide het eigen Leefplezier.

Aandacht en ruimte krijgen voor werkplezier maakt ook dat medewerkers met plezier blijven werken binnen de organisatie, met minder verzuim en verloop tot gevolg. En dat het beroep van verzorgende of verpleegkundige aantrekkelijk blijft. Dit alles maakt dat aandacht voor werkplezier niet alleen van belang is voor de individuele hulpverlener en haar of zijn collega’s, maar ook voor de organisatie en samenleving als geheel.

Hartenkaart.001 (1)