X

Leefplezierfabriek

LEEFPLEZIER, JE MAAKT HET ZELF. IN JE EIGEN LEEFPLEZIERFABRIEK WERK JE DAG IN DAG UIT  HIERAAN . JE BENT TEGELIJK BAAS, MEDEWERKER EN KLANT. JIJ STAAT ZELF ALS KLANT CENTRAAL.
Heel je leven lang werk je in je eigen Leefplezierfabriek actief aan de productie van je Leefplezier. Voortdurend bedenk je acties om je behoeften en verlangens te vervullen. Met als resultaat momenten van Leefplezier. Momenten waarin je het naar de zin hebt en die belangrijk zijn voor hoe jij de kwaliteit van je leven ervaart.

Iedere fabriek maakt producten waar de klanten behoefte aan hebben, waar ze blij van worden. In jouw Leefpleziefabriek is dit niet anders. Alleen, hier ben je tegelijk klant, baas en medewerker. Als klant gaat het om jouw behoeften, dromen en wensen. Als baas beslis jij waaraan gewerkt gaat worden en kies je de acties die hiervoor nodig zijn. Als medewerker voer je deze acties uit om het beoogde resultaat te halen. Je persoonlijke vermogens zijn je gereedschap. Deze bepalen voor een groot deel wat en hoe je iets kan doen.

In je eigen Leefplezierfabriek draait alles om de vraag of het je lukt om acties te ondernemen die je behoeften, wensen en verlangens omzetten in momenten van Leefplezier. Als dit je lukt, is je doel bereikt; een Leefpleziermoment. Er zijn vele wegen die naar Leefplezier leiden. De weg waarlangs kent steeds dezelfde stappen: je hebt een wens, je bedenkt een actie, je voert hem uit en als het resultaat is zoals je voor ogen hebt, geeft dit je een moment van Leefplezier, een bouwsteen voor je kwaliteit van je leven.
Stap 1: van wens naar keuze

De behoeften, wensen en verlangens die je met je geboorte hebt meegekregen veranderen met de jaren maar ze verdwijnen nooit. Ze staan je leven lang aan de basis van al je doen en laten. Deze geven, meer dan je je misschien realiseert, richting aan alle acties die je onderneemt om het naar je zin te hebben. Deze spelen zich af op zeven levensgebieden die we hebben samengebracht in de Hartenroos van Leefplezier. Op ieder levensgebied zijn er dingen die je graag wilt, of juist niet, om het naar je zin te hebben. Jij weet beter dan wie ook wat je diepe wensen en verlangens zijn, waar jij voor je momenten van Leefplezier behoefte aan hebt. Hoe meer je de vrijheid hebt om zelf te kiezen en te doen wat bij je past, hoe groter je kans op Leefplezier is.

Bijvoorbeeld, je hebt zin in een kopje koffie. Wat doe je? Zelf koffie zetten, een huidgenoot vragen dit te doen, aanbellen bij de buren en kijken of je daar koffie kunt drinken, naar een koffietentje gaan en daar iets bestellen, naar de buurtsuper voor een gratis kopje uit de automaat? Of wil je iets voor een ander betekenen en nodig je de buren uit voor een kopje koffie? Er zijn zoveel mogelijkheden waaruit je kunt kiezen… Gaat het je vooral om de koffie, of wil je ook gezelschap, contact met anderen?

Steeds sta je voor de vraag, wat ga ik doen, wanneer, hoe en met wie? Welke keus levert je de grootste kans op voor een moment van Leefplezier. Hoe meer Leefpleziermomenten, hoe meer je het naar je zin hebt in je leven.

Stap 2: van keuze naar actie

Bij de keuze voor welke actie(s) je onderneemt voor je Leefplezier spelen je vermogens die je hebt meegekregen en verder in je leven ontwikkelt een grote rol. Ze groeien en krimpen met de jaren, voor een kleuter zijn deze anders dan voor een jong volwassene of een ouder iemand. Je fysieke, psychische en sociale vermogens vormen een fundament onder hoe we in het leven staan en bepalen in hoge mate wat je voor elkaar kunt krijgen. Het maakt nogal wat uit of je over veel of weinig vermogens beschikt om zelf te bepalen en zelf te doen wat voor jou belangrijk is voor je Leefplezier.

Je vermogens zijn je gereedschap bij het werken aan je Leefplezier. Vaak leggen mensen de nadruk op de fysieke vermogens. Dit is een uitvloeisel van het mens-machine denken dat heel gangbaar is in de medische wereld bij diagnostiek en behandeling en de moderne ‘gezondheidscultuur’. Schematisch ziet men het lichaam hierbij als een machine met allerlei vitale onderdelen: hart, zenuwen, darmen, zintuigen, bloedvaten, hersenen, lymfe, huid, eicellen, etc. die worden bestuurd door het brein en die ‘in vorm’ moeten blijven. Voor het realiseren van Leefplezier zijn de psychische en sociale vermogens zeker zo belangrijk.

Het is het samenspel tussen je keuzes  en je vermogens die je helpt ervoor te zorgen dat je je acties in eigen hand hebt; jij bepaalt wat je doet, met wie, wanneer en op welke manier.

Stap 3: Hulpbronnen inzetten

Bij het vorm geven van je dagelijks leven spelen hulpbronnen zoals goederen, geld en vooral ook andere mensen en belangrijke rol . In je relatie(s), carrière, vrijetijdsbesteding, etc. zijn deze anderen onderdeel van je keuzes en van de acties die je helpen het leven te leiden dat je voor ogen staat. En waarin je probeert het zoveel mogelijk naar de zin te hebben. De andere kant is dat anderen, naast allerlei andere mogelijke oorzaken, ook hinderbronnen kunnen vormen die je het kunnen moeilijk maken.

Als je niet zelf (meer) goed voor je eigen Leefplezier kunt zorgen, heb je anderen nodig die je hierbij ondersteunen. Zij worden dan een belangrijke hulpkracht. Vaak zijn dit je naasten of anderen die dicht bij je staan. Zij weten het beste wat voor jou nodig is om het naar de zin te hebben en weten ook wat je Leefplezier in de weg kan staan. Het is belangrijk dat oog hebben voor jouw wensen en zicht kunnen krijgen in wat er voor jou toe doet. Zo kunnen zij een brug slaan tussen jouw behoeften en verlangens en de wereld om je heen. Deze e-learning module helpt hulpkrachten zoals mantelzorgers en vrijwilligers hun weg te vinden binnen het Leefplezier.

Als hulpverleners een rol in je leven gaan spelen, hebben zij veel invloed op de aandacht en de ruimte die er is voor je Leefplezier. Ze moeten zich willen verdiepen in wat voor jouw Leefplezier belangrijk is en hoe zij daar een ondersteunende rol bij kunnen hebben. Ook zij kunnen dan een belangrijke rol spelen als hulpkracht.

Des te minder we zelf kunnen doen of hoe meer we de regie kwijt raken, des te belangrijker zijn hulpkrachten voor ons Leefplezier.

Stap 4: van actie naar resultaat

Je actie vervult een sleutelrol in het traject van wens naar het beoogde resultaat: een moment van Leefplezier. Niet altijd heeft de actie succes, dan volgt teleurstelling. Het gaat er dan om een andere aanpak te kiezen. Ook hierbij kunnen je naasten, vrijwilligers of hulpverleners een nuttige rol vervullen.