X

Leefplezierfabriek

LEEFPLEZIER, JE MAAKT HET ZELF IN JE EIGEN LEEFPLEZIERFABRIEK.

HIER PRODUCEER JE DAG IN DAG UIT JE MOMENTEN VAN LEEFPLEZIER.   

Naar de zin te hebben, je leven lang ben je hiermee bezig. Je wensen en verlangens geven, vaak zonder dat je er bij stilstaat, richting aan al je doen en laten. Anders gezegd, dag in dag uit – op school, in je werk, je gezin, je vrije tijd – bedenk je acties om je wensen te vervullen. Je werkt aan momenten van Leefplezier waarin je het naar de zin hebt. Momenten die belangrijk zijn voor hoe jij de kwaliteit van je leven ervaart. Je hebt als het ware een Leefplezierfabriek in je binnenste die volcontinu in bedrijf is.

In de Leefplezierfabriek draait alles om één vraag; wat kan je doen wat nodig is om je wens om te zetten in een moment van Leefplezier. Je fabriek levert maatwerk. Toch, wat je wens ook inhoudt, het productieproces kent steeds dezelfde vier stappen:

  • je hebt een wens;
  • je bedenkt een actie waarmee je deze wens kunt realiseren;
  • je voert de actie uit; 
  • je hebt je Leefpleziermoment.

klik op afbeelding voor groter

JE HEBT EEN WENS

Zoals ieder mens heb je behoeften en verlangens die, meer dan je je misschien realiseert, richting geven aan al je wensen en voorkeuren. Deze spelen zich af op zeven levensgebieden die we hebben samengebracht in de Hartenroos van Leefplezier. Op ieder levensgebied zijn er dingen die je graag wilt, of juist niet en die ervoor zorgen dat je het naar je zin hebt. Jij weet beter dan wie ook wat je diepe wensen en verlangens zijn, waar jij voor je momenten van Leefplezier behoefte aan hebt. Hoe meer je de vrijheid hebt om, als er een wens naar boven borrelt, zelf te kiezen hoe je dit aanpakt en zelf te doen wat bij je past, hoe groter je kans op Leefplezier is. Hoe ga je in je Leefplezierfabriek hiermee om?

Een eenvoudige wens als voorbeeld. Je hebt zin in een kopje koffie. Als eerste denk je, hoe ga ik dat aanpakken? Zelf koffie zetten, een huisgenoot vragen dit te doen, aanbellen bij de buren en kijken of je daar koffie kunt drinken, naar een koffietentje gaan en daar iets bestellen, naar de buurtsuper voor een gratis kopje uit de automaat? Of nodig je de buren, vriend of vriendin uit voor een kopje koffie? Er zijn zoveel keuzemogelijkheden, welke aanpak levert de grootste kans op dat je je wens kunt omzetten in Leefplezier? Welke actie kies je?

JE EIGEN VERMOGENS

In de Leefplezierfabriek nemen je eigen vermogens een centrale plaats in. Ze vormen het fundament onder wat je aankunt en hoe je in het leven staat. Je vermogens bepalen in hoge mate dat je je acties in eigen hand hebt en dat je voor elkaar kunt krijgen wat voor jou belangrijk is. Je vermogens zijn je machinepark, je gereedschap. Als je gereedschappen in goede staat zijn, kan je zelf alles doen; zelf bedenken en zelf uitvoeren. Veel mensen leggen de nadruk op de fysieke vermogens. Dit is een uitvloeisel van het mens-machine denken (zie deze animatie). Voor je Leefplezier zijn je psychische en sociale vermogens zeker zo belangrijk.

In iedere fabriek kunnen problemen ontstaan met de gereedschappen. Ze worden stomp, de moter hapert of er breekt ergens een stuk af. Zonder reparatie of vervanging loopt de productie terug en de kwaliteit gaat achteruit. In de Leefplezierfabriek binnenin je is het niet anders. Ook daar kunnen de eigen vermogens minder of meer achteruit gaan en wordt het zelf bepalen en zelf doen een stuk moeilijker of soms onmogelijk. Voor de reparatie komen behandelaars op het toneel die proberen de teruggang te herstellen, te vertragen of te compenseren. Er ontstaat een link tussen eigen vermogens, behandelen en Leefplezier.

TWEE SCENARIO’S

Hoe je de realisatie van je wens vormgeeft en uitvoert, hangt af van hoe het staat met je eigen vermogens.

  • SCENARIO 1 – in dit scenario kun je optimaal gebruik maken van je eigen vermogens. Je kunt je zelf alles doen, zelf mogelijke problemen oplossen. Je hebt je acties in eigen hand. Je maakt een keuze en gaat aan de slag om je plan uit te voeren. Als je vermogens onverhoopt dreigen terug te lopen, komen de behandelaars in beeld die deze ontwikkeling proberente stoppen of te vertragen.
  • SCENARIO 2 – in dit scenario zijn je eigen vermogens onvoldoende en is het moeilijk of onmogelijk voor je om je wens zelfstandig te realiseren. Als je minder zelf kunt doen of de regie kwijt raakt heb je hulp van anderen nodig. In eerste instantie zijn dit vaak je naasten of mensen die dicht bij je staan. Zij weten het beste wat voor jou nodig is om het naar de zin te hebben en weten ook wat je Leefplezier in de weg kan staan. Zo kunnen zij een brug slaan tussen jouw wensen en voorkeuren en de wereld om je heen. Neemt je afhankelijkheid van anderen toe dan spelen professionele hulpverleners een steeds belangrijker rol.

Bij beide scenario’s kunnen allerlei zaken spelen die een goed verloop van de actie juist bemoeilijken. Dit noemen we hinderbronnen. Soms zijn dit mensen die je eerder tot last zijn dan dat ze je helpen bij het uitvoeren van je plannen. Of het zijn regels en voorschriften die de ander in de weg staan om je goed te kunnen ondersteunen. Hoe meer je eigen mogelijkheden afnemen, hoe groter de impact van deze hinderbronnen kan zijn op het realiseren van je Leefplezier.

JE HEBT JE LEEFPLEZIERMOMENT….

Als je wens werkelijkheid wordt, krijg je waar het je om te doen is: een korter of langer durend Leefpleziermoment. Een bouwsteen voor je kwaliteit van leven…