X

Leefplezierplan

Wat geeft iemand Leefplezier en wat kunnen we doen om daarbij te helpen.  Om dit in beeld te brengen is het Leefplezierplan ontwikkeld. Deze richt het kijken en vormt het vertrekpunt in het nadenken wat hiervoor nodig is, wat gedaan moet worden om dit te realiseren. De Leefplezierboom speelt hierin een centrale rol. Het Leefplezierplan helpt om hier dagelijks planmatig en gericht mee bezig te zijn.

De Leefplezierboom is gebaseerd op de Hartenroos van Leefplezier en bestaat uit twee delen: de BondigeBiografie en het DoePlan. Samen vormen ze de basis voor het Leefplezierplan.

De BondigeBiografie speelt een centrale rol bij het systematisch kort en krachtig vastleggen van de voor Leefplezier relevante kerngegevens. Wat zorgt ervoor dat iemand zich goed voelt, het naar de zin heeft. Je brengt  beknopt en overzichtelijk de levensgeschiedenis van iemand in beeld samen met wat hem of haar Leefplezier geeft. Zo krijg je in één blik een goede indruk van wie de ander is, hoe hij of zij zo geworden is en wat hem of haar op elk van de zeven levensgebieden uit de Hartenroos Leefplezier geeft.

Door vervolgens in het DoePlan vast te leggen op welke levensgebieden concrete acties gewenst zijn en waar prioriteiten liggen ontstaat de basis voor een individueel Leefplezierplan.

Op papier en in het Electronisch Patiënten Dossier, met het Leefplezierplan kan iedereen op elk gewenst moment over de voor Leefplezier essentiële informatie beschikken.