X

Over deze Leergang

Over deze leergang

Je hebt het naar je zin in het leven. Je voelt je goed in je vel. Dat is wat wij Leefplezier noemen, een fundamentele behoefte van ieder mens. Als je oud en/of kwetsbaar bent is je behoefte om het naar je zin te hebben niet minder. Die behoefte blijft. Wat verandert is dat je de kans loopt afhankelijk te worden van anderen om plezier in het leven te hebben en te houden.

Dat in die afhankelijkheid van anderen een reëel risico schuilt, blijkt uit verhalen van kwetsbare mensen en hun familieleden over hun ervaringen met professionele zorg- en hulpverleners. Die verhalen gaan zelden over ontevredenheid over de kwaliteit van de verleende zorg of hulp. Maar wel over gebrek aan oprechte aandacht en respect voor wie je bent, wat belangrijk voor je is, wat je wilt en hoe je het wilt. Juist de onderwerpen die voor Leefplezier essentieel zijn.

Ons streven is dat overal in de zorg- en hulpverlening aan kwetsbare mensen het zorgen voor Leefplezier centraal komt te staan in het dagelijks handelen.

Dit vraagt om anders kijken, anders denken en anders doen.

Dit gaat niet vanzelf, het vraagt inspiratie, enthousiasme, doorzettingsvermogen en kennis. Om hier voeding aan te geven en de Leefpleziervisie breed uit te dragen zijn de boekjes Leefplezier en Leefplezier voor Alledag geschreven. De Leergang Leefplezier is op basis van deze boekjes ontwikkeld om extra handvatten voor het anders aan te reiken.

De Leergang Leefplezier omvat een uitgebreid programma dat bestaat uit meerdere thema’s en modules waarin de verschillende aspecten van Leefplezier aan de orde komen. De modules richten zich op ontwikkeling van theoretische en praktische kennis, vaardigheden, houding en gedrag en zijn geschikt voor de zorg- en beroepspraktijk en het onderwijs. Ze kunnen gevolgd worden door iedereen die betrokken is bij de zorg- en hulpverlening aan kwetsbare mensen, van de verzorgende tot aan de bestuurder. Voor iedereen bevat de Leergang stof die haar of hem verder brengt op het pad van anders kijken, anders denken en anders doen.

De werkboeken bij de eerste drie thema’s zijn in taal en werkvormen zo geformuleerd en vormgegeven dat iedereen vanaf MBO niveau ermee uit de voeten kan en deel kunnen uitmaken van het onderwijscurriculum. De boodschap die in de thema’s ‘verpakt’ is, is universeel voor alle niveaus.

[vc_column_inner el_class=”” width=”1/2″]

De Leergang is mede tot stand kunnen komen door een financiële bijdrage van Menzis.

[/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/2″]
menzis_logo
[/vc_column_inner]