X

Leefplezier

WERKPLEZIER EN TEAMS

pijler 3:  LEEFPLEZIER

Werkplezier geeft Leefplezier en vice versa. Je kunt werkplezier zien als Leefplezier in en door je werk waarin jijzelf en de wisselwerking met het team een grote rol spelen. In de Hartenkaart voor Werkplezier is dat zichtbaar gemaakt. De zevenlevensgebieden voor Leefplezier geven de handvatten om in gesprek te gaan over wat er voor jezelf en voor het team voor het werkplezier toe doet.

De levensgebieden helpen je bij het in kaart brengen van wat de inbreng is vanuit het team en de organisatie op jouw werkplezier en Leefplezier.

klik voor groter

Hoe staat het met onderstaande punten in jouw team

contacten

 • openheid/belangstelling in elkaar
 • feedback geven en ontvangen
 • dilemma’s bespreken

jezelf zijn

 • erkenning/gewaardeerd voelen
 • gesteund voelen
 • grenzen gerespecteerd
 • je veilig voelen

actief zijn

 • doen waar je goed in bent
 • werkbelasting
 • balans werk/privé
 • toegesneden uitrusting (apparatuur, hulpmiddelen, kleding)

jezelf redden

 • autonomie
 • deskundigheid/vaardigheden kunnen inzetten

rusten

 • pauzes
 • tijd voor ontspanning

eten

 • gezamenlijk eten
 • voldoende tijd voor eet/koffiepauze

woon-/werkplek

 • voorzieningen voor optutten, eten, gedachtewisseling, rusten