X

Vertrouwen

WERKPLEZIER EN TEAMS

pijler 1:  VERTROUWEN

Onderling vertrouwen staat aan de basis van een goede samenwerking binnen het team. op elkaar aankunnen, er samen voor gaan en wanneer nodig op elkaar terug kunnen vallen, zorgen voor een stimulerend en prettig werkklimaat. Goede contacten met je collega’s dragen bij aan je werkplezier. Naast het onderlinge vertrouwen binnen het team speelt ook het vertrouwen in de competentie van het team vanuit de leiding van de organisatie een belangrijke rol. Vertrouwen vanuit de organisatie voedt het onderlinge vertrouwen binnen het team. Op zijn beurt is dit voeding voor ieders werkplezier.

Hoe staat het met onderstaande punten in jouw team

open communicatie

  • geïnteresseerd zijn in de ander
  • goede onderlinge verhoudingen
  • tijd hebben voor ontmoeting/gesprek met elkaar

groepsgevoel

  • weten wat je aan elkaar hebt
  • onderlinge solidariteit
  • samen dingen doen
duidelijk naar elkaar
  • gedragsnormen
  • conflicten uitspreken
  • rollen