X

De jeugdjaren

In de jeugdjaren wordt de basis gelegd voor het verdere leven. Hoe iemands jeugd eruit zag en veel van de in die tijd ontwikkelde patronen werken het hele leven door in het doen en laten. Ze zijn blijvend van invloed op het Leefplezier. Hier inzicht in hebben en er rekening mee houden, is belangrijk.

Dit onderdeel maakt geen deel uit van de Hartenroos. Omdat de levensloop belangrijk is voor het begrijpen hoe iemand geworden is zo hij of zij nu is, vind je voor het gesprek over de jeugdjaren hieronder een aantal handreikingen.
Mogelijke gesprekspunten:

Ouderlijk gezin

  • Kunt u iets vertellen over uw vader en uw moeder?
  • Hebt u broers en zusters?
  • Zijn ze getrouwd en kinderen?
  • Wat was uw plek in het gezin?

Beroep ouders

  • Wat was het beroep van uw vader en uw moeder?
Waar opgegroeid

  • Waar bent u geboren en opgegroeid?
  • Kunt u iets vertellen over belangrijke jeugdherinneringen?

Schooltijd

  • Op welke scholen/opleiding hebt u gezeten?
  • Hoe vond u uw schooltijd?
  • Wat deed u in uw vrije tijd?