X

De levensgeschiedenis

In alles wat je Leefplezier geeft, zie je de sporen terug van je levensgeschiedenis. Door in te zoomen op de jeugdjaren en het volwassen leven krijg je een inkijkje in iemands leven; wie is deze persoon, wie zijn de naasten en hoe is het leven tot nu toe verlopen Je krijgt in grote lijnen een beeld van wie iemand is en hoe iemand geworden is tot de persoon die zij of hij nu is.

Dit onderdeel maakt geen deel uit van de Hartenroos van Leefplezier. Omdat de levensgeschiedenis belangrijk is voor het begrijpen hoe iemand geworden is zo zij of hij nu is, vind je voor het gesprek over de jeugdjaren en de volwassenheid hieronder een aantal gesprekspunten.

DE VOLWASSENHEID
Tijdens de volwassenheid zoek je je eigen weg en maak je keuzes hoe en waar je wilt leven. Een leefsituatie met wel of geen kinderen, een woning met juist wel of geen tuin, een baan of bedrijf dat bij je past. Activiteiten zoals hobby’s, reizen, vrijwilligerswerk of politiek waarmee je je vrije tijd vult. Kortom alle zaken in het dagelijks leven die voor je van belang zijn en ervoor zorgen dat je het naar de zijn hebt.

Mogelijke gesprekspunten:

Eigen gezin/leefvorm

 • Hoe zou u uw gezin omschrijven?
 • Bent u getrouwd of hebt u vaste partner?
 • Leeft deze nog of overleden (hoe lang geleden)?
 • Heeft u kinderen en kleinkinderen?
 • Waar wonen deze? Hebt er contact mee?
 • Wat doen uw kinderen voor de kost?

Werk

 • Kunt u iets vertellen over uw werk of loopbaan?
 • Of over wat uw bezigheden waren?
 • Hoe was dat bij uw partner?
 • Had u een eigen bedrijf of was u in loondienst?
Vrijetijdsbesteding

 • Welke hobby’s had u?
 • Deed u ook andere activiteiten? (vrijwilligerswerk, bestuurlijke werkzaamheden, politiek..)
 • Hebt u veel gereisd? Waar bent u allemaal geweest?
 • Aan welke plaatsen/landen hebt u de mooiste herinneringen?

Woongeschiedenis

 • In welke plaatsen hebt u gewoond?
 • Woonde u in de stad of dorp of ergens buiten?
 • Wat vond u de fijnste plek?
 • Hoe zag uw laatste huis eruit?

DE JEUGDJAREN

In de jeugdjaren leggen we de basis voor ons verdere leven. Hoe onze jeugd eruitziet en de patronen die we in die periode ontwikkelen, werken door in ons karakter en in ons doen en laten. Het gezin waarin je opgroeit, of je in de stad of op het platteland woont, je schooltijd en wat je in je vrije tijd doet: dit alles werkt ons hele leven lang door op

page1image32182208

Mogelijke gesprekspunten:

Ouderlijk gezin

 • Kunt u iets vertellen over uw vader en uw moeder?
 • Hebt u broers en zusters?
 • Zijn ze getrouwd en kinderen?
 • Wat was uw plek in het gezin?

Beroep ouders

 • Wat was het beroep van uw vader en uw moeder?
Waar opgegroeid

 • Waar bent u geboren en opgegroeid?
 • Kunt u iets vertellen over belangrijke jeugdherinneringen?

Schooltijd

 • Op welke scholen/opleiding hebt u gezeten?
 • Hoe vond u uw schooltijd?
 • Wat deed u in uw vrije tijd?