X

De volwassenheid

Tijdens de volwassenheid zoekt ieder een eigen weg binnen de emotionele, sociale en lichamelijke uitdagingen van het leven. Hoe je je ontplooit en groeit in relatie met de wereld om je heen. Met eigen voorkeuren, afkeuren of rituelen. Kortom alle zaken uit het dagelijks leven die nu van belang zijn en ervoor zorgen dat je het naar je zin hebt .

Dit onderdeel maakt geen deel uit van de Hartenroos van Leefplezier. Omdat de levensloop belangrijk is voor het begrijpen hoe iemand geworden is zo zij of hij nu is, vind je voor het gesprek over de volwassenheid hieronder een aantal handreikingen.
Mogelijke gesprekspunten:

Eigen gezin/leefvorm

 • Hoe zou u uw gezin omschrijven?
 • Bent u getrouwd of hebt u vaste partner?
 • Leeft deze nog of overleden (hoe lang geleden)?
 • Heeft u kinderen en kleinkinderen?
 • Waar wonen deze? Hebt er contact mee?
 • Wat doen uw kinderen voor de kost?

Werk

 • Kunt u iets vertellen over uw werk of loopbaan?
 • Of over wat uw bezigheden waren?
 • Hoe was dat bij uw partner?
 • Had u een eigen bedrijf of was u in loondienst?
Vrijetijdsbesteding

 • Welke hobby’s had u?
 • Deed u ook andere activiteiten? (vrijwilligerswerk, bestuurlijke werkzaamheden, politiek..)
 • Hebt u veel gereisd? Waar bent u allemaal geweest?
 • Aan welke plaatsen/landen hebt u de mooiste herinneringen?

Woongeschiedenis

 • In welke plaatsen hebt u gewoond?
 • Woonde u in de stad of dorp of ergens buiten?
 • Wat vond u de fijnste plek?
 • Hoe zag uw laatste huis eruit?