X

De woonplek

Iedereen heeft behoefte aan een woonplek met een eigen sfeer waarin je je thuis en geborgen voelt, jezelf kunt redden en je leven kunt invullen zoals je dat zelf graag wilt. Een plek waar je je eigen stempel op kunt drukken. Een plek die een uitvalsbasis is om de wereld in te gaan. Als zelfstandig wonen niet langer mogelijk is, heeft dat tot gevolg dat je met anderen gaat wonen. Wat dan blijft, is een eigen woonplek met een eigen sfeer.

Waar kan je aan denken…

Een fijne plek om te wonen is op zichzelf al een bron van Leefplezier. Het speelt tegelijk ook een heel belangrijke rol om Leefplezier op andere levensgebieden mogelijk te maken. Ontwerpen voor Leefplezier richt zich dan ook op een optimale woonplek en omgeving. Waar zonodig ook goed zorg kan worden verleend. De woonplek en de woonomgeving die ontworpen zijn met alle gebruikers voor ogen, verhogen de kwaliteit van leven voor iedereen.

Iedere woonplek, of het nu je eigen huis is of een verpleeghuis, moet zo ontworpen en gebouwd zijn dat je er prettig woont. Vanuit de menselijke maat en zonder barrières opdat je jezelf zo goed mogelijk kunt redden. Het lijkt een open deur, dit is het jammer genoeg vaak niet. Obstakels in en om je woning worden letterlijk en figuurlijk een struikelblok. Hierdoor is de kans groot dat je eerder een beroep doet op de hulp van anderen.

Dit is te voorkomen door rekening te houden met obstakels die het zelfstandig en met plezier wonen bedreigen. En door oog te hebben voor de verschillende oplossingen die passen bij de behoeften van minder zelfredzame mensen.

Als zefstandig wonen niet langer mogelijk is, blijft het verlangen naar een thuis, een eigen woonplek met een eigen sfeer.

Aandachtspunten voor wanneer je als ondersteuner hiermee aan de slag wilt…

eigen leefsfeer:

Onderzoek in welke sfeer mensen zich prettig voelen. Geef mensen die in een instelling wonen een duidelijke stem bij ontwerp en inrichting. Gebruik zo mogelijk vertrouwde eigen spullen. Heb oog voor de ideeën en suggesties van familie en vrienden.

comfort:

Wees alert op handige spullen die het leven van alle dag vergemakkelijken. Gebruiksgemak is een groot goed voor mensen die niet meer alles zelf makkelijk kunnen. Het gaat daarbij om alle dingen die we dagelijks gebruiken. Van bestek, kranen, stoelen tot rollators. 

obstakelvrij:

Let erop dat in alle ruimtes altijd een vrije doorgang is, zoals geen drempels, geen spullen die in de weg staan, enzovoort. Zo kan iedereen overal komen, zich vrij bewegen en makkelijk naar binnen en buiten gaan.

veiligheid:

Wees attent op gevaarlijke situaties om ongelukken te voorkomen. Denk aan de mogelijkheden die technologie biedt om de veiligheid te vergroten. Zoals dwaaldetectie en sensortechnologie. Licht op je pad als je ’s nachts er uit gaat.

Mogelijke gesprekspunten:

  • Wat voor sfeer houdt u van?
  • Zijn er meubels, schilderijen en dergelijke die u graag bij u wilt hebben?
  • Heeft u liever rust en stilte of levendigheid en geluiden om u heen?
  • Heeft u graag een tuin, vindt u het fijn buiten te zitten?
  • Heeft u lievelingsplanten of -bloemen?
  • Kijkt u graag tv, film, luistert u graag radio, muziek, ook in bed?
  • Kunt u alles in huis zonder hulp gebruiken?
  • Heeft u steun van familie/vrienden bij het naar uw zin hebben op uw woonplek?
  • Voelt u zich veilig in uw woning?
  • Wat zou u graag anders willen zien?