X

Jezelf redden

Jezelf redden, zelf doen wat je zelf kunt doen, is goed voor het gevoel van eigenwaarde. Ook al gaat het minder makkelijk dan eerst en heb je soms iets nodig dat handiger is in gebruik. Als je de tijd en middelen krijgt om het zelf te doen kan je veel meer. Zeker als er een stimulerende omgeving is.

Waar kan je aan denken…

De meeste mensen vinden het niet prettig om voor de gewoonste dagelijkse dingen afhankelijk te zijn van anderen en overal om te moeten vragen. Bijna iedereen wil zichzelf kunnen redden en zelf kunnen bepalen wat en op welk moment je iets doet. Kortom, de regie houden over het eigen doen en laten.

Zelf bepalen heeft meerdere kanten. Aan de ene kant de persoon die weet wat hij wil en hoe het moet gebeuren. Aan de andere kant de mensen er om heen die de ruimte geven eigen keuzes te maken. Ook al kun je prima de dingen zelf bepalen, als je hiervoor niet de kans krijgt maakt je dat afhankelijk. Wel of niet zelf bepalen is niet zwart-wit. Het zelf kunnen bepalen kan lastig zijn bij bijvoorbeeld problemen met het geheugen of door verwardheid. Als je omgeving daarop reageert met een stimulerende, ondersteunende benadering is dat van grote betekenis voor je zelfredzaamheid.

Wat je zelf kunt doen hangt mee af van je lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. Ben je sterk of lenig genoeg, kun je zien wat je doet, snap je wat je moet doen, ben je mobiel? En als iets niet lukt, zijn er dan andere manieren om het wel zelf voor elkaar te krijgen. Bij het zelf (kunnen) doen spelen de dingen om ons heen een heel belangrijke rol. 

Als zelf doen moeilijker gaat, wordt het makkelijk kunnen gebruiken en hanteren van voorwerpen en apparaten steeds belangrijker. Er bestaat een scala aan handige producten en hulpmiddelen die ons helpen het zelf doen lang vol te houden. 

Aandachtspunten voor wanneer je als ondersteuner hiermee aan de slag wilt…

eigen regie

Sluit aan bij wat imand zelf wil. Steun en stimuleer eigen kracht en mogelijkheden. Bied meerdere keuzes. Ontlok bij mensen het plezier zelf iets voor elkaar te krijgen.

gebruiksgemak

Let bij alle producten en apparaten op het gebruiksgemak zodat iemand zo min mogelijk om hulp hoeft te vragen.

zelf doen

Kijk wat iemand nog zelf kan, pas de activiteit hierop aan of leer iemand zo mogelijk nieuwe vaardigheden aan. Reik handige producten en hulpmiddelen aan. Zorg zonodig voor aanpassingen.

Mogelijke gesprekspunten:

  • Kunt u alles in en om huis doen zonder hulp?
  • Vindt u het belangrijk alles zo veel mogelijk zelf te doen?
  • Heeft u hulp van anderen nodig. Iedere dag of zo af en toe?
  • Zijn er bezigheden die u graag zelf wil doen die nu niet lukken?
  • Hoe zou dat wel kunnen lukken?
  • Vindt u dat u voldoende ruimte en tijd krijgt om zelf uw dingen te doen?