X

Jezelf zijn

Jezelf kunnen zijn te midden van anderen, je gerespecteerd en gewaardeerd weten om wie je bent, geeft een vertrouwd gevoel. Laten zien wie je bent en wat er echt toe doet vraagt niet alleen durf, je moet hiervoor ook aandacht en ruimte krijgen. Het is belangrijk dat je mag zijn wie je bent.
Waar kan je aan denken…

Jezelf zijn te midden van anderen is niet voor iedereen even makkelijk. Jezelf zijn vraagt dat je je laat zien en dat je gezien wordt. Als je niet meer zelfstandig kunt wonen is het samen kunnen leven of geregeld contact hebben met mensen met dezelfde achtergrond en interesses maakt het eenvoudiger om de eigen leefstijl voort te zetten en niet buiten de boot te vallen. 

Naast het rekening houden met het milieu waar iemand uit komt, hebben ook persoonskenmerken als interesses, opinies, geloof, normen en waarden, smaak op het gebied van voeding, kleding, muziek, enzovoort hun plaats bij het samenstellen van een groep. Wonen temidden van of gezamenlijk bezigheden hebben met gelijkgestemden maakt het leven een stuk plezieriger. Het vergroot de kans op betekenisvol contact met anderen.

Jezelf kunnen zijn, betekent ook ruimte en aandacht ervaren voor zingevingsvraagstukken. Bij het ouder worden of bij een ernstige ziekte komen de vragen naar de zin van het bestaan vaak naar de oppervlakte. Het gaat hierbij niet alleen over leven en dood maar ook over wat iemand boeit of plezier doet. Over wat het leven waard maakt om geleefd te worden.

Als mensen niet meer zichzelf kunnen zijn dan wordt hun geestesgesteldheid verstoord en raken ze van binnenuit bedroefd. Aandacht voor deze dimensie is van wezenlijk belang om te voorkomen dat mensen ‘wegkwijnen’.

Aandachtspunten voor wanneer je als ondersteuner hiermee aan de slag wilt…

Religie en spiritualiteit: help mensen hier vorm en inhoud aan te geven of schakel hier anderen bij in. Het is een bron van levenskracht en houvast voor veel mensen. Geeft hen hoop en vertrouwen in de zin van het bestaan.

Eigenheid: oefen je in het zien van het ‘eigene’ van ieder mens. Jezelf kunnen zijn vraagt dat de ander je daarvoor de ruimte geeft en er aandacht voor heeft. Het staat niet los van de bejegening door anderen.

Eigen leven leiden: respecteer de normen en waarden die voor iemand belangrijk zijn in het leven. Stimuleer eigenwaarde en kracht waar dat kan. Laat mensen zoveel mogelijk hun eigen stijl van leven voortzetten.

Zingeving: verdiep je in wat in de huidige situatie deze persoon het gevoel van betekenis, van zin en plezier in het leven geeft. Geef elke dag aandacht aan de ‘binnenkant’

 Mogelijke gesprekspunten:

 • Kunt u iets vertellen over uw karakter?
 • Iedereen heeft leuke en minder leuke kanten. Wilt u daar iets over vertellen?
 • Hoe wordt u graag aangesproken (als mevrouw/meneer, bij de voornaam, etc)?
 • Waarmee kan iemand u echt blij maken?
 • Wat maakt het leven voor u waardevol?
 • Wat is voor u belangrijk in het leven. Zijn er waarden waar u sterk aan hecht?
 • Welke rol speelt geloof of levensovertuiging in uw leven.
 • Geeft u hier een bepaalde vorm aan in uw dagelijks leven?
 • Heeft u voorkeuren voor kleding, muziek, kleuren, dagindeling?
 • Heeft u dagelijkse gewoonten?
 • Bent u een dag- of een nachtmens?
 • Bent u graag in de natuur? Liever in een bosrijke omgeving of juist een wijds landschap zoals weilanden, meren, strand, duinen en zee.