X

Leefplezier Blog

PODCAST LEEFPLEZIER

In maart werd iedereen geconfronteerd met corona, met alle gevolgen van dien. Het onderwijs aan de RVWO-studenten mag daar niet onder lijden, zo is mijn opvatting. Maar hoe doe je dat, verrijken van onderwijs zonder de ‘live’ interactie met studenten? Na het nodige puzzelen en nadenken, bleek het maken van podcasts met veld- en ervaringsdeskundigen soelaas te bieden. Vervolgens aangevuld met bestaand en bijpassend filmmateriaal en als klap op de vuurpijl een online les. Het online drieluik was geboren.

Op 23 juli mocht ik Leontien Giezen en Egbert Bosma ontvangen  (https://www.radicalevernieuwing.nl/actueel/expeditie-leefplezier/) om met hen een podcast Leefplezier op te nemen. Dit leverde een zeer boeiend en interessant gesprek op.

Twee gedreven mensen die hun visie over de langdurige zorg baseren op ervaring, kennis en bovenal interesse in de medemens met een zorgvraag en diens naasten. Zo is Leefplezier ontstaan, een totaalconcept van inclusie, medemenselijkheid, waardecreatie. Immers, zoals op de website staat: ‘Momenten van leefplezier zijn de bouwstenen voor onze kwaliteit van leven‘.

Het gesprek ging ook over de waarde van netwerken. Niet in de zin van ‘ons kent ons’. Het ging wél over het zaaien van kennis-zaadjes en de behoefte aan het delen  en versterken van die kennis, in het belang van valorisatie. In die zin is de adoptie van Leefplezier door Leyden Academy een compliment.

Kijkend naar Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO) in relatie tot Leefplezier, zie je overeenkomsten. Waarde-vol Onderwijs gaat eveneens uit van de waarde en behoeften van de medemens, van respect voor diens waarden en normen en de levensgeschiedenis. Daarnaast is uiteraard de feitenkennis belangrijk in het onderwijs.

Vanuit de overeenkomsten en gedeelde waarden is het een logische stap naar verbinding. En dat gebeurt: er wordt een keuzedeel ‘onbegrepen gedrag bij mensen met dementie’ ontwikkeld voor het mbo zorgonderwijs, niveau 3 en 4, waarbij gebruik gemaakt wordt van het modulaire onderwijs van Leefplezier. Dit keuzedeel is ook toegankelijk voor studenten RVWO. De podcast Leefplezier is eveneens een voorbeeld.

Het blijft een uitdaging om steeds te zoeken naar de juiste vorm van verantwoord online onderwijs. Daarbij helpt “kennisdelen en zaadjes planten”, zo blijkt maar weer uit de verbinding met Leefplezier.

Nieuwsgierig geworden naar de podcasts van Waardevol onderwijs? Kijk hier en klik vervolgens op de knop  

Mieke Hollander