X

Leefplezier Blog

KWALITEIT VAN LEVEN EN LEEFPLEZIER

Aandacht voor kwaliteit van leven krijgt meer en meer een belangrijke plaats in het denken en handelen in de zorg- en hulpverlening. Een voorbeeld hiervan is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: ‘het is de cliënt die bepaalt hoe zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. En het is ook de cliënt die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt: in welke mate is hij of zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de beoogde kwaliteit van leven? Het is aan zorgverleners en organisaties om de zorg hierop af te stemmen, inzichtelijk te maken op welke wijze hieraan gewerkt wordt en blijvend te leren en te verbeteren’. 

Momenten van Leefplezier

Met andere woorden; het is de cliënt die aangeeft wat hij of zij nodig heeft of wenst voor zijn of haar kwaliteit van leven en het is aan de organisatie om gericht op deze specifieke persoon hierop actie te ondernemen. De cliënt bepaalt vervolgens of dit gelukt is. Zo niet, dan moet dienst- en zorgverlening aan deze cliënt worden bijgesteld. Het Leefpleziergedachtegoed sluit goed op deze benadering aan. Deze helpt om het brede begrip kwaliteit van leven concreet en hanteerbaar te maken in de praktijk van alledag. De handreikingen die voor de praktijk zijn ontwikkeld, maken het voor iedereen mogelijk direct aan de slag te gaan door helder in kaart te brengen wat iemand nodig heeft voor zijn of haar Leefplezier. Momenten van Leefplezier van iemand zijn evenveel bouwstenen voor diens kwaliteit van leven.

De persoon centraal

Als zorgverleners en organisaties in de praktijk van alledag aan de slag willen gaan met het gericht bijdragen aan de kwaliteit van leven van de mensen die hun hulp nodig hebben, is het noodzakelijk dat zij werken vanuit een gedeelde visie, eenzelfde taal spreken en dezelfde beelden hebben over waar het bij kwaliteit van leven om draait. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. In de dagelijkse praktijk blijkt vaak dat zowel de hulpverlener als de organisatie niet helder voor ogen hebben wat er voor deze mens, op dit moment en in deze situatie nodig is voor zijn of haar kwaliteit van leven. Om hier een beeld van te krijgen, vraagt het als eerste om met deze persoon in gesprek te gaan om te achterhalen welke zaken er voor hem of haar voor de kwaliteit van leven toe doen en om vervolgens hierop aan te sluiten in het handelen. Hier komt het Leefpleziergedachtegoed om de hoek kijken.

Leefplezier voedt de kwaliteit van leven

Leefplezier gaat uit van de persoon zelf en is het resultaat van wat iemand doet of laat om zich prettig te voelen, om het naar de zin te hebben. Dit kan van alles zijn: vogels voeren, iemand helpen, een borrel drinken, piano spelen, warme sokken aan ’s nachts, rode bloemen plukken, naar ‘de beste zangers’ kijken, de buurman knuffelen, veel te hard rijden, vrijwilligerswerk doen, bidden, de kat uit de tuin jagen, etc. Het zijn stuk voor stuk acties die als resultaat beogen dat iemand zich goed voelt, een moment van voldoening, van Leefplezier heeft. Deze momenten van Leefplezier zijn te zien als bouwstenen die het gevoel voeden dat iemand heeft over haar of zijn eigen kwaliteit van leven. Het zijn iemands wensen en verlangens, de dingen die er voor haar of hem toe doen, die sturing geven aan iemands handelen. Wensen en verlangens zijn ankerpunten voor persoonsgerichte en liefdevolle zorg. Het gaat erom deze ankerpunten helder in beeld te krijgen en hier vervolgens naar te handelen. De Hartenroos van Leefplezier helpt je hierbij. 

De Hartenroos, plattegrond van het dagelijks bestaan

De Hartenroos van Leefplezier helpt je om te achterhalen wat belangrijk is voor de kwaliteit van leven. Het wijst je de weg bij het in gesprek gaan over wat iemand Leefplezier geeft. Het helpt je er achter te komen wat voor iemand belangrijk is, wat er voor zorgt dat iemand zich prettig voelt, het naar de zin heeft. De Hartenroos van Leefplezier is als het ware een plattegrond van het dagelijks leven en helpt je bij je gesprekken om de ander te leren kennen, weten wat voor hem of haar belangrijk is. Elk mens heeft eigen voorkeuren, wensen en behoeften, maar de levensgebieden waarop zich dit afspeelt, zijn voor iedereen gelijk. 

Zeven levensgebieden

De Hartenroos brengt zeven levensgebieden in beeld die bepalend zijn voor het Leefplezier en daarmee voor de kwaliteit van leven. Het gaat om:

– de emotionele kant van het bestaan en omvat de levensgebieden jezelf zijn en contacten; 

– de fysieke kant met daarbinnen de levensgebieden jezelf redden, actief zijn, eten en rusten; 

– de woonplek is het levensgebied waarbinnen we ons geborgen en prettig voelen. 

Bij ieder levensgebied zijn aandachtspunten benoemd die de blik richten op de onderwerpen die voor de meeste mensen belangrijk zijn. De aandachtspunten zijn als een gids die ons leidt door de wereld van iemands Leefplezier en deuren opent naar diens kwaliteit van leven.

Egbert Bosma – Leontien Giezen